De 4 grootste uitdagingen voor de kerkbladredactie

Wat is de grootste uitdaging voor je kerkbladredactie? N.a.v. een onderzoek vat ik ze voor je samen. Dit zijn de vier uitdagingen voor iedere kerkbladredactie.

Kerkredactie uitdaging #1: relevante artikelen

Als relevant worden genoemd: roosterwijzigingen of openbare activiteiten en vooral ‘dichtbij de parochies blijven’, aldus de Limburgse priester Ruud Verheggen. Dat kan met een kerkblad dat regelmatig verschijnt met onderwerpen die de eigen kerkgemeenschappen aangaan. Biedt actuele zaken en ‘zinnige verhalen zonder in sentimentaliteit te verzinken’. Die horen niet thuis in je kerkblad.

Ook is het belangrijk ‘niet te vervallen in zichzelf’ en een evenwicht te vinden tussen luchtige en diepgravende artikelen. Zolang het maar actueel is en niet te veel ons-kent-ons. Bij een kerkblad hoort ‘geloofwaardige journalistiek bij’.

Theoloog en socioloog Gied ten Berge vindt dat een kerkbladredactie de lezer moet helpen “hun weg te vinden in het internationale kerknieuws, minder rooms, meer oecumenisch, minder nationaal, meer internationaal.” Maar meer internationaal, dat staat haaks op wat anderen zeggen: houd het dicht bij huis.

Een optie is het om lezers tot medeschrijvers te maken om de dialoog te bevorderen. Dat kan met discussies, lezersbrieven of een persoonlijke reflectie van een gemeentelid op een bijbels thema.

Hoogleraar Marcel Poorthuis schrijft dat het kerkblad meestal achter de actualiteit loopt, maar dat zou op te lossen zijn met een discussieplatform op de website. Achterlopen is niet erg, maar wel iets om als kerkbladredactie rekening mee te houden in je communicatiemix: wat komt in het blad, wat op de website en wat op de socials. Een forum op de website is weer arbeidsintensief: bezin eer je daaraan begint.

Uitdaging 2: kerkredactie, let op je/uw taalgebruik

Nauw verwant aan de inhoud van een kerkblad is het taalgebruik. Een misschien opmerkelijke uitdaging is om als kerkbladredactie een kerkblad te maken waarin woorden als God, Jezus en Kerk niet voorkomen. Kerkredactie, let dus op je taalgebruik in je kerkbode. “Probeer eens je Liefde voor je geloof te verwoorden met andere woorden dan die gebruikelijk zijn. Jezus sprak ook in gelijkenissen. Welnu, vindt maar eens een ‘gelijkenis’, dat jouw Liefde woord voor woord weergeeft. Maar dan zonder die drie woorden. Waarom? Omdat het woord meteen “de begrenzing aangeeft van zijn betekenis,” schrijft Hans Schoenmakers.

Taalgebruik of tone of voice is een  belangrijk aspect en hangt samen met de (gewenste) lezers van het kerkblad. ‘Tale Kanaäns’ voor de intimi, of veel algemener taalgebruik voor mensen van buiten de kerk?

Denk daarbij aan het leesniveau van je lezer. Als je moeilijke woorden gebruikt, kan je kerkblad minder goed worden gelezen als je kunt benaderen wat het gemiddelde leesniveau is.

Tip: Haal je tekst door de leesniveautest van de stichting Accessibility.

Deze tekst is bijvoorbeeld op ‘B2’-niveau geschreven. Dat betekent: “Ik kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bijzondere houding of standpunt innemen. Ik kan eigentijds literair proza begrijpen.”

 

Uitdaging 3: Kerkredactie, denk digitaal

De kosten en het vraagstuk om digitaal te gaan, is een derde uitdaging. Een redacteur van een parochieblad zegt dat parochies op digitale nieuwsbrieven overgaan omdat die frequenter kunnen worden verstuurd, want ‘een wekelijks papieren kerkblad zou veel duurder zijn’. Bovendien: ‘Vind maar eens vrijwilligers die ze elke week willen bezorgen.’ Dat probleem heb je digitaal niet. Daar kan een kerkbladredactie over nadenken.

Als het kerkblad digitaal gaat, is het wel handig om het formaat van je magazine in de gaten te houden. Een probleem is, aldus Owen Vergeer, dat er geen rekening wordt gehouden met het eventueel printen van een digitale uitgave. Dat zou kostenbesparend kunnen werken. 

Kerkbladredactie

Uitdaging 4: Zet jongeren in de kerkbladredactie

Een laatste uitdaging gaat over het bereiken van de jongeren. Tsja, ‘de jeugd’. Zie maar eens jongeren te vinden, hoorden we al. Het is al moeilijk genoeg om überhaupt nieuwe mensen in een kerkbladredactie te krijgen. 

De wijze waarop je je boodschap vertelt, moet anders, vindt Arjen Veerman, werkzaam bij van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA als je het hebt over de betrokkenheid van jongeren in de kerk. “Voor het betrekken en stimuleren van tieners, jongeren of young professionals werkt het over het algemeen beter via social media: korte statements, veel foto en video en weinig tekst. Dan is een kerkblad dus niet geschikt, maar kan je beter kijken naar Facebook, Instagram of Tiktok.”

Jongeren laten meewerken aan de kerkbladredactie of het digitaliseren van het kerkblad lost de problemen in het betrekken en stimuleren van jongeren niet op, zegt hij. “Zonder een goede ervaring in de diensten, maakt het niet uit wat je doet, dan raak je ze kwijt. De boodschap hoeft niet te veranderen maar de manier van uitdragen 100%.”

Conclusie

Er ligt veel op het bordje van een kerkbladredactie. Doelgroepen, redactieleden werven, denken aan taal en relevantie, jongeren bereiken. Geen sinecure. Jullie werk verdient veel respect. Dat blijkt ook weer uit dit onderzoek. 

Heeft je kerkbladredactie hulp nodig?

Wij helpen jullie communicatie te professionaliseren. En dat doen we goed.

Eric van den Berg

Meer weten?

Wij helpen graag jouw zinnige organisatie verder. Maak snel een vrijblijvende afspraak.

 

Neem contact op

Nieuw op ISI Media: