Parochiecommunicatie in katholiek Amersfoort [best practice]

Voor het parochieblad ‘Mirakel’ werd Eric van den Berg geïnterviewd over de parochiecommunicatie in Amersfoort bij de Onze Lieve Vrouw van Amersfoort-parochie en de veerkracht van de parochianen na corona.

Eric van den Berg is communicatieadviseur en trainer en helpt vanuit zijn bedrijf ISI Media met hun parochiecommunicatie. Zo heeft ISI Media voor de Amersfoortse parochie de nieuwe website katholiekamersfoort.nl gebouwd.

Hoe ziet hij de toekomst, nu naast hoopvolle berichten er in kerkelijke kring hardop getwijfeld wordt of onze parochianen wel terugkomen? ‘Het beeld is best dubbel’, zegt Eric. ‘Mensen snakken naar gewone kerkgang zonder het mondkapjes- en hostieschermengedoe. Aan de andere kant zijn er zoveel creatieve initiatieven om online naar elkaar te blijven omzien.’ Hij beschouwt het glas liever als halfvol. ‘Deze crisis biedt kansen om de kerk zichtbaar te maken in de samenleving. Neem een landelijk voorbeeld als #nietalleen. Het idee is simpel: iemand zoekt hulp en via nietalleen.nl kun je hulp aanbieden. Je ziet het ook op lokaal niveau. Ik vind dat zeer hoopvol en een krachtige verbinding.’

Parochiecommunicatie in Amersfoort

Corona heeft een flinke impact op het parochieleven, ook in Amersfoort. Eric ziet overal in het land dat parochies een inhaalslag hebben gemaakt. Waar voorheen weinig kerken echt online actief waren, zijn de meeste dat nu wel. ‘Ik kijk wat dat betreft met dankbaarheid terug op de ontwikkeling van jullie nieuwe website. Want daarnaast is het niet misselijk wat er bij jullie gebeurt: de vertrekkende mediapriester Roderick Vonhögen, een kerksluiting, de verhuizing van het eucharistisch centrum. En toch verder bouwen aan online presentie. Ik ervaar de positieve veerkracht als ik kijk naar jullie locatievrijwilligers die online actief zijn. Zet dat door, straks als we weer meer mogen.’

‘Bundel krachten en kennis’

Voor Eric van den Berg is het glas dus half vol en prijst hij de veerkracht van onze parochianen. Maar hij is ook realistisch genoeg om verbeterpunten aan te raken. ‘Zoek meer de samenwerking op. Amersfoort is, met alle respect, geen heel grote stad. Je kunt daarom goed de krachten en kennis bundelen om online de zichtbaarheid verder te vergroten, zowel binnen als buiten de parochie.’

Een verfrissend parochieblad

‘Neem de parochie in Houten, die het wat mij betreft erg goed doet: op het YouTube-kanaal zie je kloosterdagen, vlogs, bijzondere vieringen en muzikale uitvoeringen. Het is die variatie online die het duidelijk maakt: deze parochie is voor mensen onmisbaar.’ En is er iets dat andere parochies van Amersfoort kunnen leren? ‘Ik vind jullie parochieblad verfrissend. Mirakel heeft een sterk inhoudelijk concept en is goed vormgegeven. Het blad leest lekker weg met afwisselend korte en langere artikelen.’

De parochie is hartstikke relevant voor mensen in nood, bij ziekte of rouw en bij zingevingsvragen. Juist nu.

Alles overziend, met de ervaringen van het afgelopen jaar in het achterhoofd, hoe anders ziet het kerkelijk landschap er volgens Eric na heropening uit? ‘Laatst las ik een managementboek Nooit meer normaal. De schrijver betoogt daarin overtuigend dat er géén nieuw normaal komt. Die illusie moeten we niet hebben. Hij bedoelt dat je op ieder moment, binnen de mogelijkheden die er zijn, nieuwe kansen kunt creëren. Juist nu is de kerk hartstikke relevant voor mensen in nood, bij ziekte of rouw en bij zingevingsvragen.’

En voor onze parochianen persoonlijk, op weg naar de zomer? ‘De trappist Thomas Merton schreef: Als we sterk genoeg zijn, blijken we altijd groter dan de dingen die ons overkomen. De gemeenschap waarin je gewoon was te zijn, is sámen ook sterker. Misschien voelt een eerste keer naar de kerk gaan nog vreemd. Maar ik ben er zeker van, dat je dat kunt overwinnen. En misschien is dit wel het juiste moment om ook vrijwilliger te worden.’

Dit interview over parochiecommunicatie in Amersfoort verscheen eerder in het parochieblad ‘Mirakel’ van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. ISI Media ondersteunt de Amersfoortse parochie al bijna tien jaar met meerdere websites en trainingen op het gebied van parochiecommunicatie.

Hulp nodig?

Wij helpen jullie communicatie te professionaliseren. En dat doen we goed.

Eric van den Berg

Meer weten?

Wij helpen graag jouw zinnige organisatie verder. Maak snel een vrijblijvende afspraak.

 

Neem contact op

Nieuw op ISI Media: