Deze vragen stellen kerken vaak over hun communicatie

Als kerken een nieuwe communicatiestrategie willen, of een bestaande strategie willen verbeteren, komen er allerlei vragen langs. Ons communicatiecanvas helpt je die vragen te prioriteren en in een juist begeleidingstraject te zetten.
In een voorgesprek over de communicatiestrategie (en verbetering ervan) is het goed deze vragen te stellen:
– Hoe doen we het met de bemensing?
– Wat betekent het als we onze externe communicatie laten afwijken van onze interne ‘oudere doelgroepen’?
– Hoe geven we als kerk antwoord op de vragen en zoektocht naar waarde en diepere betekenis in het leven van nieuwe doelgroepen?
– Moeten we meer van buiten naar binnen denken, of toch van binnen naar buiten?
– Hoe zien we het spanningsveld tussen onze identiteit en imago?
– Wat is onze identiteit dan eigenlijk?
– Wie betrekken we erbij?
– Welke rol heeft de kerkenraad, en welke de taakgroep of werkgroep communicatie
– Wat is onze kernboodschap? Wat hebben we te bieden?
– Wat is voor ons het verschil tussen ‘gemeenschap’ en ‘community’?
– Moeten we er wel voor iedereen willen zijn? Predikanten worden al voor alles gevraagd
– Wat is ons communicatiebudget?
– Welke kansen zien we in samenwerking met andere kerken, of breder, andere ‘zingevingsaanbieders’?
Het mooie is: Wij hebben een communicatiecanvas ontwikkeld met alle bouwstenen die bij deze vragen horen. Afhankelijk van de context, bemensing, budget, visie en ontwikkelingsfase, positie van de gemeenschap, kun je werken aan het versterken van deze bouwstenen. In de jaren hebben we daar allerlei leuke werkvormen voor ontwikkeld, die kerken daadwerkelijk verder helpen. Het is uiteraard geen panacee dat overal voor helpt, want communicatie en organisatievraagstukken gaan bijvoorbeeld samen. De aanpak motiveert en stimuleert kerken heel goed om focus te leggen en samenhang te verbeteren.
Het resultaat is een heldere, praktische strategie van verbeteringen in de communicatie. Meer weten? Neem contact met ons op!

Eric van den Berg

Meer weten?

Wij helpen graag jouw zinnige organisatie verder. Maak snel een vrijblijvende afspraak.

 

Neem contact op

Nieuw op ISI Media: