Een communicatieplan voor de kerk maken doe je zo

Met een communicatieplan voor de kerk werk je stelselmatig om op aansprekende wijze met je kerkleden en externe doelgroepen te communiceren. Voor iedere kerkelijke vrijwilliger die bezig is met communicatie in de kerk is dit artikel een aanrader. Want iedere kerk heeft een goede boodschap voor de wereld en wil die op aantrekkelijke wijze kenbaar maken.

Waarom heeft een kerk een communicatieplan nodig?

Kerkleden beïnvloeden elkaar, altijd en overal. We doen iets dat een reactie is op wat kerkleden eerder deden (of juist niet deden). Je eigen acties roepen nieuwe reacties op. Zo verandert de kerk en de samenleving om ons heen. Communicatie is de drijvende kracht.

Iedereen communiceert en dat gaat vanzelf:

 • Het koffiegesprek na afloop van de viering over de preek
 • De webmaster die jarenlang de website van de kerk in zijn eentje beheert
 • De kleine redactie die al jaren het kerkblad verzorgt en op de fiets rondbrengt
 • De eenling die uit enthousiasme de facebookgroep start
 • De jongeren die elkaar ontmoeten via Instagram
 • De ouders die spontaan een Whatsapp-groep beginnen over huwelijk en gezin.

Zo kun je je eigen voorbeelden voor de geest halen.

Ik weet eigenlijk niet wie bij ons de website beheert.

Communicatie in of vanuit de kerk wordt steeds complexer

Dat zie je bijvoorbeeld aan deze vijf ontwikkelingen:

Ten eerste. Er is een tijd geweest dat het kerkblad grotendeels volstond om ieder kerklid te informeren. Nu zijn er websites, e-mails, digitale nieuwsbrieven, facebookgroepen, whatsappgroepen, podcasts, YouTube-kanalen, livestreaming diensten bijgekomen. Dit vraagt om meer regie en samenhang. Dat kan een communicatieplan in je kerk bieden.

Ten tweede. Kerken krimpen en vergrijzen. De noodzaak om nieuwe doelgroepen op te sporen en aan te sporen neemt toe. Er wordt een appél gedaan op missionair handelen. Dit vraagt om weloverwogen communicatiestrategie. Je kerkelijke communicatie verbetert daarmee stelselmatig.

Ten derde. Kennis is vaak niet voorhanden. Beter toegeruste vrijwilligers zijn hiervoor nodig, of geld om kerkelijke communicatieadviseurs in te huren. Dit vraagt om jullie visie op kerkelijke communicatiebeleid.

Ten vierde. Inzicht in opbrengsten en kosten. We zien nog geregeld dat er geen apart communicatiebudget in een kerkelijke gemeente is. Ondertussen wordt wel gemeenschapsgeld uitgegeven aan drukwerk en distributie van het kerkblad, een website of abonnementen op streaming diensten. Zinnige communicatie kost geld, maar kan ook geld opleveren, via donatieknoppen of crowdfunding. Een passend communicatiebudget hoort thuis in kerkelijke communicatie.

Ten vijfde. Communicatie anno nu is dialoog en relatie. Geen eenrichtingsverkeer. Want dan is een kerkbestuur niet aan het communiceren, maar aan het informeren. Dit vraagt misschien wel om een andere mindset.

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.

Een communicatieplan voor de kerk?

Al bovengenoemde aspecten komen samen in een goed uitgedacht communicatieplan voor je kerkgemeenschap.

Een communicatieplan geeft op algemeen niveau richtlijnen weer hoe het bestaansrecht, de spiritualiteit en de activiteiten van een christelijke gemeenschap kunnen worden gecommuniceerd naar de verschillende doelgroepen (zoals bestuur, gemeenteleden, andere kerken, directe omgeving en samenleving). Het plan is een vertaalslag van het beleid naar de praktijk. Zo schrijf ik dat in mijn ‘Gids voor onlinecommunicatie in de kerk’ dat veel positieve weerklank vond.

Het communicatieplan is de uitwerking van strategische communicatie waardoor relaties versterken met relevante groepen in en buiten je eigen kerk.

Dat hoeft allerminst zakelijk of kil te zijn. Wel professioneel.

Advies nodig?

Wij werken aan je communicatie om in de roos te schieten.

Uit welke onderdelen bestaat een doortimmerd communicatieplan voor de kerk?

 

 • Waarvoor je communicatie oplossingen biedt [analyse, probleemstelling]
 • Waar je voor staat [missie, visie, identiteit, kernwaarden]
 • Wat je wil bereiken met je communicatie-inspanningen [doelstelling, resultaat, kennis, houding, gedrag]
 • Met wie je communiceert [stakeholders, doelgroepen]
 • Welke boodschap je hebt [kernboodschap]
 • Hoe je het doet [strategie]
 • Hoe het eruit ziet [huisstijlgids, schrijfstijl, beeldtaal]
 • Welke communicatiemiddelen je gebruikt [werkwijzen, taken, planning, frequentie]
 • Je gemeenschapsgeld [begroting/budget]
 • Wie het doet [werkgroep communicatie, bestuur]
 • Waarlangs je communiceert [huisstijldragers als het briefpapier, kerkblad, kerkwebsite, zondagsbrief, socials, kansel, livestreams, podcasts, blogs, column in de lokale krant, enz.]
 • Wat je doet als het misgaat [crisiscommunicatie]
 • Hoe je op het proces terugkijkt [evaluatie]

Iedereen ging over op de orde van de dag en er veranderde nauwelijks iets.

Lieve help, dat wordt een dik communicatieplan!

Een communicatieplan oude stijl was inderdaad een dik document 10 of meer kantjes. Met het risico dat enkelen het met bloed, zweet en tranen hebben opgesteld, het vluchtig in een kerkenraad wordt besproken en daarna in de onderste la verdwijnt of wegkwijnt als PDF in een hoekje van de kerkwebsite. 

Dat wil niemand.

ISI Media gebruikt daarom een eigen ontwikkeld communicatiecanvas. Dat is een A4 of A3-poster waarin helder en kort alle elementen van een kerkelijk communicatieplan benoemd zijn, specifiek op jouw situatie toegepast. Het communicatiecanvas is de communicatiestrategie voor jouw kerk in handzaam formaat.

Nu lijkt het dat het maken van een communicatiecanvas een weg is van A naar B. In werkelijkheid zijn bepaalde onderdelen al uitgewerkt en andere niet. Daarom stel je je aanpak bij als de realiteit dat vraagt. Vandaar heeft het in onze visie geen pas een dik rapport op te leveren.

Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.

Waar moet je beginnen? Wat is er nodig voor een effectief communicatieplan voor de kerk?

Als je dit leest, besef je dat het uitdenken van een communicatiestrategie en het maken van een communicatieplan deskundigheid, inzet en doorzettingsvermogen vraagt. Een goed startpunt is een kerkbestuur dat het initiatief neemt en betrokken blijft. Een werkgroep communicatie met voldoende mandaat is een volgende stap.

Echte vakkennis is niet vaak aanwezig. Krachten bundelen, vrijwilligers koppelen aan professionele begeleiding, kan een verstandige stap zijn om kerk en communicatie aan elkaar te verbinden.

Je kunt extern communicatieadvies inwinnen.

We maakten mee, dat ons bestuur de communicatie over de schutting gooide bij ons zijnde de taakgroep communicatie. Zo van, dat is jullie pakkie-an.

Hoe kunnen wij je helpen met de kerkelijke communicatie?

ISI Media is een gerenommeerd communicatiebureau voor kerken. We spreken je taal en kennen alle knelpunten die er bij je spelen. Denk aan fusies, tekort aan vrijwilligers, moeite om naar buiten gericht te zijn, niet weten waar je moet beginnen en knellende budgetten.

Het maken van een communicatieplan voor een kerk is één van de vaste activiteiten waarmee wij kerken en christelijke organisaties door heel Nederland helpen.

We staan gemeenten en parochies bij met professioneel communicatieadvies om een gestructureerd plan te maken voor zoewel interne als externe communicatie.

In de loop der jaren hebben we vele kerkgemeenschappen geholpen hun communicatiepl consistent te verbeteren. Dat is situationeel, omdat iedere kerk zijn eigen tempo en ontwikkeling doormaakt.

We helpen:

 • Met visieontwikkeling op kerkelijk communicatiebeleid
 • Met het uitdenken van een of meer passende communicatiestrategieën in de kerkgemeenschap
 • Met het opstellen van een communicatieplan voor de kerk
 • Met het trainen van je werkgroep communicatie
 • Met teambuilding en communicatiecoaching
 • Met implementeren van het communicatieplan
 • Met communicatieadvies over of begeleiding van het maken/verbeteren van al je huisstijldragers (kerkblad, kerkwebsite, nieuwsbrief, socials).
 • Voorgangers, kerkelijk werkers, vrijwilligers, bestuurders

Welke kerken hebben jullie geholpen met hun communicatie?

Met ruim 12,5 jaar ervaring zijn we tot diep in de poriën van kerkelijk Nederland ingevoerd, van de Waddenzee tot het Drielandenpunt.

Langer of korter geleden hebben we onder meer de volgende kerken geholpen in de vorm van communicatieadviestrajecten en/of trainingen op het gebied van kerkelijke communicatie:

Bisdom Rotterdam, PG Aalten, PG Assen, PG Amsterdam, Nederlandse Kerkprovincie (RK Kerk), PG Hillegom, PG Lisse, PG Stadskanaal, Remonstrantse Broederschap, Bisdom Roermond, Protestantse Kerk Nederland (Bovenlokaal Kerkzijn), Broeders van Huijbergen, PG Velsen-Zuid, STEK, Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, PG Rheden, NieuwWij, PG Zaandam, PG ’s-Heerenberg-Zeddam, Stadsklooster Mariken, Luther Stichting, Faculteit Katholieke Theologie (Universiteit van Tilburg), priesteropleiding Bovendonk, PG Waalwijk, Beraad Grote Steden in de PKN, Baptistengemeente Lemmer.

Zoek je net als hen hulp als kerkbestuur, taak/werkgroep communicatie of communicatieteam? Aarzel niet om vrijblijvend advies te vragen.

Advies nodig?

Wij werken aan je communicatie om in de roos te schieten.

Eric van den Berg

Meer weten?

Wij helpen graag jouw zinnige organisatie verder. Maak snel een vrijblijvende afspraak.

 

Neem contact op

Nieuw op ISI Media: