Auteursrecht: nieuwe regels voor online publicaties

Vanaf 7 juni 2021 gelden nieuwe regels over het auteursrecht. Deze aanvullende regelgeving gaat vooral over digitaal materiaal. En het gaat vooral over de manier om toestemming te krijgen om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken.

Het auteursrecht komt met aanvullende regels op drie gebieden. Die moeten makers een betere positie geven.

Ten eerste zijn er situaties waarin geen voorafgaande toestemming nodig is van de rechthebbende. In het onderwijs hoef je geen toestemming aan de rechthebbende te vragen als je auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikt in de klas of besloten platform. Ook bibliotheken en archieven hoeven geen toestemming te vragen. Dat was al zo, maar vanaf 7 juni 2021 mogen ze het ook online zetten.

Auteursrecht: Beschermde content

Ten tweede zijn er extra regels voor beschermde content. Krantenartikelen mogen niet zomaar meer gebruiken op nieuwsservices (denk aan Google News). Maar dit geldt ook voor kleinere organisaties die artikelen overnemen van nieuwssites. Dan moet je toestemming hebben, en voor die toestemming betaal je. Dit gaat dan vooral om publicaties (tekst, beeld) van persuitgevers. Citaatrecht blijft ongemoeid, zodat je wel kleine passages wel mag gebruiken.

Onlinediensten (zoals YouTube) worden met de nieuwe regels gezien als ‘openbaarmakers’. Dit betekent dat YouTube toestemming moet hebben om content te laten zien. Met een deel van hun advertentie-inkomsten wordt dat betaald.

Ook krijgen uitgevers recht om vergoedingen te vragen voor foto’s of privé-kopieën. Dat is herroepen, want het was eerder verboden.

Wet op de naburige rechten en Databankenwet

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen. Naast de Auteurswet, wordt ook de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet aangepast.

Wil je de hele wet inzien, lees dan de ‘Implementatiewet richtlijn auteursrecht‘. Aan de implementatiewet is enkele jaren gewerkt, en verkleint de verschillen in Europa in de ‘digitaal eengemaakte markt’.  De nieuwe richtlijn vormt een onderdeel van een groter pakket aan maatregelen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld in het kader van haar strategie voor een Digitale Eengemaakte Markt (DSM).

Eric van den Berg

Meer weten?

Wij helpen graag jouw zinnige organisatie verder. Maak snel een vrijblijvende afspraak.

 

Neem contact op

Nieuw op ISI Media: