Hallo! Hoe kunnen we je helpen?
Afdrukken

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Bij advies- en coachingstrajecten komt veel kijken. Er is een vertrouwelijke setting en een vertrouwensrelatie tussen communicatiecoach en cliënt. Als communicatiecoach hebben wij, behoudens wettelijke uitzonderingen, de plicht tot zwijgen over elke informatie waarvan wij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk van aard is.

De coach rapporteert aan niemand anders dan de cliënt. Alleen als de cliënt daarvoor – bij voorkeur schriftelijk – toestemming geeft, mag de coach aan derden rapporteren.

Als wij in een traject aantekeningen maken, zijn deze alleen voor eigen gebruik in de samenwerking en niet voor anderen in te zien. Wij zorgen voor vertrouwelijke archivering van deze aantekeningen van maximaal één kalenderjaar.

Tussen coach en coachee bestaat eenduidigheid over het doel van het traject, rollen, geheimhouding, rapportages en financiële aspecten die ter ore komen van ons. Wij zullen buiten het kader van de opdracht niet over het wel en wee van de coachee met derden spreken, tenzij met elkaar overeengekomen.

Ethische code

In ons werk passen we de richtlijnen van de Internationale Ethische Code voor coaches toe, opgesteld doro de International Coaching Federation.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid passen we toe in woord en geschrift. In onze Algemene Voorwaarden hebben we een geheimhoudingsartikel opgenomen. In onze samenwerking zorgen we voor de juiste checks & balances over vertrouwelijke informatie waarvan geweten kan worden dat deze organisatie- of concurrentiegevoelig is.