Hallo! Hoe kunnen we je helpen?
Afdrukken

Datum- en tijdweergave aanpassen

Bij ieder bericht dat je op je WordPress site zet, staat automatisch de datum erbij. Maar misschien niet op de manier zo jij wilt. Hoe pas je de manier waarop deze datum staat, aan? Dat werkt zo.

Datum- en tijdweergave in WordPress

Bepaalde WordPress-functies worden gebruikt om datum- en tijdinformatie weer te geven. Dat gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde formaten. WordPress is geschreven in de programmeertaal PHP. Daarom maakt WordPress maken gebruik van de ingebouwde opmaak van datum- en tijdweergaven van PHP. De volledige lijst vind je op PHP.net.

Je wilt deze datumweergave aanpassen, omdat je bijvoorbeeld met een 24-uursklok werkt. Of omdat we in Nederland de volgorde van de dag anders weergeven dan in andere landen, zoals Engeland.
Onder Instellingen > Algemeen zie je de standaardinstellingen van de datumnotatie in WordPress. Je zit ook het veldje ‘Aangepast’. Daar kun je met de opmaakcodes van PHP werken.

Datumweergaven in WordPress

Dit zijn de mogelijkheden om de dag, week, maand en jaar weer te geven. Let op dat ieder teken hoofdlettergevoelig is:

Dagweergaven

d   numerieke dagweergave met een voorloopnul. Dus: 01, 02, … 30,31

j   numerieke dagweergave zonder voorloopnul. Dus: 1, 2, … 30, 31

Weekdagen

l   (kleine letter L)  volledige weergave. Dus: Maandag, Dinsdag, Woensdag, … Zondag.

D   eerste drie letters van de weekdag. Dus: Maa, Din, Woe, … Zon

Maand

M   numerieke maandsweergave met voorloopnul. Dus 01, 02,… 12

n   numerieke maandweergave zonder vooloopnul. Dus 1,2, …12

F   volledige tekstuele maandweergave. Dus: Januari, Februari, … December

M   afgekorte tekstuele maandweergave. Dus: Jan, Feb, … Dec.

Jaar

Y   numerieke jaarweergave met 4 cijfers. Dus 1999, 2019, … 2050

y   numerieke jaarweergave met 2 cijfers. Dus 99, 19, … 50

Tijdweergaven in WordPress

De tijdweergave kun je ook onder Algemeen > Instellingen zien en aanpassen.

Dit zijn de mogelijkheden om de uren, minuten en seconden weer te geven:

a   am, pm (met kleine letters)
A   AM, PM (met hoofdletters)
g   uurweergave tot 12, zonder voorloopnullen. Dus 1 uur ’s nachts en middags wordt 1.
h   uurweergave tot 12, met voorloopnullen. Dus 1 uur ’s nachts en ‘s middags wordt 01.
G   uurweergave tot 24, zonder voorloopnullen. Dus 1 uur ’s nachts wordt 1, ‘s middags wordt 13
H   uurweergave tot 24, met voorloopnullen. Dus 1 uur ’s nachts wordt 01, ’s middags wordt 13
i   minuutweergave, met voorloopnullen. Dus 01,02,30,56
s   secondenweergave, met voorloopnullen. Dus 01,02,30,56
T   afkorting van de tijdzone. Dus: EST, MDT enz. (zie ook deze volledige lijst van tijdzones)

Voorbeelden datumnotaties / tijdnotaties in WordPress

Zo kun je zelf combinaties maken. Ook kun je een komma, een dubbele punt of een schuine streep.

j F Y
1 december 2019
24 februari 2020

j M Y
1 dec 2019
24 feb 2020

j M y
1 dec 19
24 feb 20

l j F Y
zondag 1 december 2019
donderdag 1 oktober 2020

Als je de tijd erbij wilt vermelden:

j F Y g:1 a
1 december 2019 10:25 AM.
23 maart 2020 3:01 PM

M j, Y / G:i
Dec 1, 2019 / 1:25 )
Maa 23, 2020 15:01

M j, Y / H:i
Maa 23, 2020 02:14
Maa 23, 2020 15:01

Thema’s

Tot slot. Werkt deze mogelijkheid niet voor jou in de WordPress-instellingen. Dat kan dan aan je thema (vormgeving) liggen. Sommige thema’s gebruiken hun eigen plaats om de datumnotaties te kunnen aanpassen. Kijk dan onder je thema opties (Theme Options). Daar kun je meestal de datum- en tijdweergaven terugvinden.