Protestantse Gemeente De Bron

 

Wie zijn wij?

De Protestantse Gemeente ‘De Bron’ is een fictieve pluriforme gemeente qua samenstelling. Samen willen we ons geloof in God versterken. We dragen in woord en daad het geloof in God uit vanuit onze christelijke gemeenschap. 

We staan vanuit een protestantse geloofstraditie open voor de levensveranderende boodschap van het Evangeliedoen we op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties.

We zijn een gemeenschap waar mensen zich geborgen mogen weten.

We zijn een zorgzame gemeenschap, die zich bekommert om mensen, hen bijstaat en voor hen opkomt.

We zijn een gemeenschap, die God zoekt en mag vinden in de gemeenschappelijke viering

Dit doen we omdat we als kinderen van God de opdracht meegekregen hebben het Evangelie toe te passen in ons dagelijks leven en geloven dat we hierin door de kracht van God gesteund worden (Marcus 12: 28-31) 

Waar staan we nu

De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk zijn na een periode van zeven jaar gefuseerd in 2020 gefuseerd.

De afgelopen jaren is veel in gang gezet. De cultuurverschillen waren voorheen groot, maar zijn nauwelijks nog merkbaar.

Onze gezamenlijk vastgestelde visie dient als leidraad voor de nabije toekomst. Wij koesteren onze veelkleurigheid.

Belijdenis doen

Binnenkort doen enkele toegetreden volwassenen hun belijdenis in onze gemeente. Belijdenis doen is ‘Ja, zeggen tegen God’. Je geloof belijden, is hardop zeggen wat je gelooft. Dit wordt gedaan in een kerkdienst in aanwezigheid van de gemeente. Als volwassene belijd je dan met de kerk jouw geloof. Het geloof in God de Vader, die mensen niet alleen laat. Het geloof in Jezus, Gods Zoon, die zegt ‘heb elkaar lief’ en ‘zorg goed voor deze wereld’. Het geloof in de Heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is.