Hallo! Hoe kunnen we je helpen?
Afdrukken

Opdrachtbevestiging

Iedere opdracht van wat grotere omvang bevestigen we netjes schriftelijk. In de opdrachtbevestiging staat wat we gaan doen, hoe we de planning met elkaar organiseren of wat je hebt besteld. In de bevestiging staan de kosten, hetzij fixed, hetzij als stelpost. Bij genoemde arbeidsuren geldt, dat we minder in rekening brengen als we minder tijd nodig hebben dan begroot.

Bij spoedopdrachten kan het zijn dat we de opdrachtbevestiging achterwege laten. Hetzelfde geldt voor kleine  ‘klussen’ als bijvoorbeeld het ad hoc plaatsen van teksten, het bewerken of plaatsen van foto’s of een korte adviesvraag. 

Mocht je dat wel echter willen ontvangen, bijvoorbeeld als verantwoordingsdocument in jouw organisatie, dan doen we dat alleen op verzoek.

Intern werken we met werkbonnen, zodat jouw opdrachtbevestiging overeenkomt met ons werkproces.