Hallo! Hoe kunnen we je helpen?
Afdrukken

Notice-and-Take-Down-procedure

Notice-and-Take-Down-procedure ISI Media

Het kan zijn dat bezoekers van websites van onze klanten daarover klachten hebben, bijvoorbeeld als er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid. Daarvoor hebben we een Notice-and-Take-Down-procedure die we volgen. De procedure is gebaseerd op ICT Recht.

Wanneer van toepassing?

De Notice-and-Take-Down-procedure is bedoeld voor mensen met een klacht over de inhoud van een website die ISI Media host en/of technisch-functioneel onderhoudt. Onze klanten zijn op de hoogte van deze procedure.

Hoe werkt het?

Je kunt je tot ons melden als het niet mogelijk was om (succesvol) bij de houder/eigenaar van de website je klacht op te lossen. Dit kan zijn omdat de houder/eigenaar geen reactie geeft of geen actie wil ondernemen op de melding, maar ook als er contactinformatie ontbreekt op de betreffende website.

Met de Notice-and-Take-Down-procedure is het voor ISI Media mogelijk om meldingen over illegale inhoud op een website van een van haar klanten in behandeling te nemen en hiervoor een eenduidige weg te volgen. We gaan daarbij niet op de stoel van de rechter zitten. Als we actie ondernemen op een melding, houdt dit in dat er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid. Dat wil zeggen dat het misbruik zo goed als in 1 oogopslag duidelijk moet zijn. In geen geval wordt gehandeld aan de hand van een vermoeden van jou of van ons.

Een verzoek kan je alleen indienen via dit NTD-formulier (Notice & Takedown), en niet anders. Het is belangrijk dat je alle velden volledig en naar waarheid invult, zodat wij de klachtprocedure zo goed en efficiënt mogelijk kunnen doorlopen. Daarnaast dien je altijd en zonder uitzondering eerst zelf de houder van de website te hebben benaderd om je klacht kenbaar te maken.

Hoe verloopt de procedure?

Zo werken we:

  1. ISI Media ontvangt een melding via het NTD-formulier. Alleen als het NTD-formulier voldoende informatie bevat, wordt de procedure gestart. Indien het formulier niet volledig genoeg is ingevuld, wordt het verzoek afgewezen. Dat laten we je per e-mail weten. Je kunt het verzoek later opnieuw indienen.
  2. We checken eerst of ISI Media de hosting verzorgt voor de desbetreffende website. Is dat niet het geval, dan wijzen we je verzoek per e-mail af.
  3. Wordt de betreffende website door ons gehost, dan meldt ISI Media de klacht aan de klant met het verzoek binnen 2 werkdagen te reageren op de klacht. Let op! ISI Media maakt de identiteit van de melder kenbaar aan de klant.
  4. Nadat de 2 werkdagen zijn verstreken, zijn meerdere opties mogelijk:
  5. De klant verwijdert het materiaal zelf / plaatst de website offline binnen 2 werkdagen. Hiermee is de klacht succesvol verholpen. We laten dat zowel aan jou als de klant weten per e-mail.
  6. De reactie van de klant is negatief of blijft uit. ISI Media bepaalt binnen de volgende 2 werkdagen of de inhoud van de website onmiskenbaar onrechtmatig is. Is dit het geval, dat plaatst ISI Media de website offline. De klacht is succesvol verholpen. We laten dat zowel aan jou als de klant weten per e-mail.
  7. Als het voor ons niet mogelijk is om onmiskenbare onrechtmatigheid vast te stellen, wijzen we je Notice-and-Take-Down-verzoek af. We laten dat zowel aan jou als de klant weten per e-mail.

Let op: Onmiskenbaar onrechtmatige informatie wordt direct ontoegankelijk gemaakt wanneer er sprake is van een (nood)situatie die geen verder uitstel rechtvaardigt.